982-985Erik de Rode verkent en benoemt Groenland, na drie jaar buiten de wet te zijn gesteld wegens doodslag in IJsland.
986Zuid-Groenland wordt gekoloniseerd door Erik de Rode terwijl hij de eerste kolonisten uit IJsland leidt. Erik de Rode vestigt zich in Brattahlid (het huidige Qassiarsuk), dat het centrum van de oostelijke nederzetting wordt.
986-1000Er komen meer kolonisten uit Scandinavië en ze vestigen zich geleidelijk aan de zuidwestkust van Groenland van Cape Farewell tot het huidige Nuuk. De Noorse bevolking concentreert zich rond twee grote nederzettingen, de westelijke en de oostelijke.
1000Leif Eriksson, zoon van Erik de Rode, keert vanuit Noorwegen terug naar Groenland, met de eerste christelijke missionaris mee. Kort daarna wordt in Brattahlid de eerste christelijke kerk op het Noord-Amerikaanse continent gebouwd, de Thjódhildur’s Church.
Rond 1000Leif Eriksson ontdekt en benoemt land in het huidige Canada: Helluland, Markland en Vinland. Zo wordt hij de eerste persoon van Europese afkomst die ooit voet op het Noord-Amerikaanse vasteland zet.
1124-26Groenland wordt een eigen bisdom. De bisschoppelijke residentie is geplaatst in Gardar (het huidige Igaliku) in de buurt van Brattahlid (het huidige Qassiarsuk).
1261In navolging van IJsland erkent het Groenlandse parlement de suprematie en het recht van de Noorse koning om belasting te vorderen.
1350-60Ivar Bardarsson, een IJslandse ambtenaar, meldt dat de westerse nederzetting verlaten is.
Inuit beginnen te verschijnen in de buurt van de Noorse gebieden en vestigen zich langs de kustlijn.
1370-De handel tussen Noorwegen en Groenland neemt geleidelijk af. De vitale handel bereikt een kritiek minimum door het verlies van de Groenland-Knarr, het handelsschip dat voor Groenland werd gebruikt, in ongeveer 1380.
1397De Noorse, Zweedse en Deense koninkrijken fuseren tot de Kalmar Unie. De suprematie en belastingvorderingen van Groenland worden hierna behandeld door de Deense rechtbank.
1408Een bruiloft wordt gehouden in Hvalsey Church. Dit is de laatste schriftelijke vermelding van de Noorse bevolking van Groenland.
1480-1500De Noorse bevolking van Groenland verdwijnt.

Erik de Rode – de vader van Leif Eriksson.
In de jaren ’60 werd Erik de Rode, een vurige Noor, verbannen uit zijn huis in Noorwegen. Hij ging naar IJsland, waar hij trouwde met Thjodhildur. Later werd hij daar voor drie jaar verbannen. Erik trok naar het westen en ontdekte een land met een uitnodigend fjordenlandschap en vruchtbare, groene valleien. Hij was enorm onder de indruk van de rijkdommen van het land en keerde terug naar IJsland en sprak over dit land, dat hij “het groene land” noemde.
In 986 vertrok hij vanuit IJsland aan het hoofd van 25 schepen, op weg naar Groenland. Er waren 500 mannen en vrouwen aan boord. Van de 25 schepen bereikten er slechts 14 hun bestemming.
De Vikingen stichtten Brattahlid en de twee gehuchten Vesterbygden en Østerbygden. Rond het jaar 1000 bedroeg de bevolking ca. 3.000, woonachtig in 300-400 boerderijen. Deze kleine gemeenschap heeft 500 jaar bestaan. Waarom ze verdwenen is nog steeds een groot mysterie.

Vikingnederzetting in Newfoundland.
De oudst bekende Europese kolonie in de Nieuwe Wereld is de Viking-nederzetting L’Anse-aux-Meadows in het noordwesten van Newfoundland, Canada. Na opgravingen van 2.400 Vikingvoorwerpen lijdt het geen twijfel meer dat de Vikingen Amerika lang voor Columbus hebben ontdekt.

Onder zeil.
Het zeilschip was de grote passie van de Vikingen en tevens de reden voor hun enorme expansie door heel Europa. Geen van de Viking-expedities heeft echter een grotere impact op de toekomst gehad dan de reizen naar Groenland en Amerika.

Inuit en Vikingen.
Enkele honderden jaren leefden de Vikingen zij aan zij met de Inuit, die 4.500 jaar geleden naar Groenland kwamen. Een mini-ijstijd kan de Vikingen hebben doen vertrekken of misschien zijn ze bezweken aan de barre levensomstandigheden. We weten het niet zeker, en de verdwijning van de Vikingen is nog steeds in groot mysterie gehuld. Ze hebben echter veel dingen achtergelaten die het mogelijk hebben gemaakt een indruk te krijgen van hun huis en manier van leven.Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *